Wat doet een register accountant (RA)?

Wat doet een Register Accountant (RA)?

Wat doet een Register Accountant (RA)

Een Register Accountant is een financieel specialist die zich bezighoudt met het controleren en beoordelen van de financiële informatie van organisaties. Dit kan bijvoorbeeld het opstellen van jaarrekeningen en het controleren van de boekhouding zijn. Het werk van een Register Accountant is van cruciaal belang voor de betrouwbaarheid van de financiële informatie van een organisatie. Deze betrouwbaarheid van de financiële informatie is van belang voor de organisatie zelf, zoals het management en werknemers, maar ook voor bijvoorbeeld externe belanghebbenden zoals investeerders, financiers, leveranciers en de overheid. Op basis van betrouwbare financiële informatie kunnen partijen risico’s inschatten en hierop de juiste keuzes baseren.

Het werk van een Register Accountant

Het werk van een Register Accountant is gevarieerd en kan bestaan uit het opstellen van financiële rapportages, het controleren van financiële administraties en het adviseren over financiële processen en systemen binnen een organisatie. Bij het opstellen van financiële rapportages zoals jaarrekeningen, kijkt de Register Accountant of de financiële informatie van een organisatie juist, volledig en tijdig is. De Register Accountant controleert ook of de boekhouding voldoet aan de wettelijke eisen en of de financiële informatie in overeenstemming is met de geldende boekhoudkundige principes.

Bij het controleren van financiële administraties onderzoekt de Register Accountant of de financiële informatie van een organisatie betrouwbaar is en of de financiële administratie voldoet aan de wettelijke eisen. Hierbij wordt gekeken naar de betrouwbaarheid van de financiële gegevens, de juistheid van de financiële verslaglegging en de interne beheersing van de financiële processen.

Naast het controleren van de financiële informatie van een organisatie, kan een Register Accountant ook adviseren over het verbeteren van de financiële processen en systemen binnen een organisatie. Hierbij wordt gekeken naar de efficiëntie en effectiviteit van deze processen en systemen. Daarnaast kan de Register Accountant advies geven over de financiële risico’s van een organisatie en hoe deze beheerst kunnen worden.

Het opleidingstraject van een Register Accountant

Een Register Accountant kan dus werkzaam zijn bij een accountantskantoor of in een interne audit functie bij een organisatie. Om een Register Accountant te worden moet men een universitaire studie volgen, aangevuld met een postdoctorale opleiding tot Register Accountant. De theoretische kennis wordt met name vanuit deze studies verkregen. Daarnaast moet een Register Accountant voldoen aan praktijkopleiding opdrachten die naast de master opleiding gemaakt moet worden. Deze opdrachten gaan in op de persoonlijke ontwikkeling, de aanpak, toepassing en het inzicht van de Register Accountant. Pas wanneer het volledige traject succesvol is voltooid mag de Register Accountant zich registreren bij de NBA. Dan mag ook pas de titel RA worden gebruikt. Daarbij geldt dat een Register Accountant permanente educatie moet blijven volgen om te beschikken over de meest recente wet- en regelgeving. Ook moet hij/zij houden aan strikte regels en richtlijnen. Deze regels en richtlijnen zijn vastgelegd in wet- en regelgeving, maar ook in de gedrags- en beroepsregels van de NBA. Het belangrijkste doel is dat een Register Accountant hiermee onafhankelijk en objectief is in zijn werk.

Benieuwd welke accountants functies Finance Talentt heeft openstaan voor interim en vast? Bekijk onze vacature overzichtspagina. Tevens biedt Finance Talentt als consultant auditing services ter ondersteuning van het audit proces. Bekijk onze service pagina voor meer informatie of neem contact op.

Jos Jong EMFC RC
Delen:

Lees ook:

Lees snel verder en ontdek hoe jij als assistent accountant aan de slag kunt…
Ontdek op deze pagina hoe jij als junior business controller aan de slag kunt!…
Lees alles over de taken en verantwoordelijkheden als Assistent Controller….
Ben jij op zoek naar een nieuwe kans om je carrière te verrijken als CFO?…
Ontdek op deze pagina hoe jij als concerncontroller de volgende stap kunt zetten…
Als ondernemer heb je veel te maken met financiële en administratieve zaken. Den…