Ondernemers

Finance Talentt biedt financiële oplossingen om financiële beheersing en strategische sturing van ondernemers te bewaken. Of nu behoefte is op het gebied van (tijdelijk) toevoegen van financiële ervaring en expertise of ondersteuning gewenst is bij de werving van sterk financieel talent, Finance Talentt heeft de juiste knowhow in huis. Omdat we dagelijks professionals spreken en erg zelfkritisch zijn, hebben we een sterk netwerk opgebouwd met de beste professionals en sterke trackrecords in specialisaties.

Wanneer kan Finance Talentt iets voor jouw organisatie betekenen?

Ondernemers die beter geïnformeerd willen worden vanuit hun financiële resultaten. Professionalisering, risicobeheersing en/of strategische ambitie kunnen hier bijvoorbeeld aan ten grondslag liggen.

Professionalisering

 • De complexiteit van de organisatie vraagt naar betere financiële stuurinformatie 
 • De huidige financiële rapportage structuur voorziet niet in de behoefte om goed onderbouwde financiële afwegingen te kunnen maken 
 • De huidige financiële rapportages zijn niet altijd tijdig, volledig en betrouwbaar om de juiste beslissingen te kunnen maken
 • De financiële grip op business activiteiten kan beter. Wat leveren onderdelen werkelijk op en wat kosten ze?

Beheersen van risico's

 • Er is behoefte aan beter inzicht in de de prestatie en de liquiditeitspositie van de organisatie
 • Het effect van veranderingen in de markt kunnen pas laat financieel worden door vertaald door de huidige rapportage structuur
 • Er is behoefte om investeringsbeslissingen beter te onderbouwen met business cases en de realisatie ervan te meten
 • De bewustwording en maatregelen van reële bedrijfsrisico’s met grote impact kan worden verbeterd 

Strategische ambitie

 • Er is vraag naar een extern financieel vertrouwenspersoon die onafhankelijk afwijkingen signaleert van strategische doelstellingen
 • De wens bestaat om sterk financieel leiderschap toe te voegen aan de organisatie om de voorwaarden van groei te organiseren
 • Wanneer het finance team teveel verzand in financiële details i.p.v. dat het strategisch een bijdrage kan leveren
 • Als procesoptimalisaties te lang duren en onvoldoende progressie wordt geboekt met het kosten efficiënt houden van de organisatie   

De Finance Talentt aanpak

Elke opdrachtgever heeft specifieke vraagstukken en aandachtsgebieden. Aan de hand hiervan bespreekt Finance Talentt samen met de opdrachtgever welke type oplossing hierop het beste aansluit.

Maatwerk selectie

Factoren zoals de organisatie, samenstelling van management, type branche en de vraagstukken hebben invloed op het profiel van de professional. Finance Talentt garandeert de best passende match voor jouw organisatie met de juiste kennis en ervaring. Heb je een goede klik met de betreffende persoon? Dan pas starten we fase 1.

Fase 1 startpunt

Om zo effectief en zo resultaatgericht mogelijk te werken, vangen we onze samenwerking aan met een uitwerking van het startpunt. We spreken af wat de doelstellingen zijn en hoe we er komen. Daarbij brengen we mogelijke oplossingen in kaart en bepalen we samen prioriteiten. Met het startpunt willen we zo doelgericht mogelijk werken. De grootte van de opdracht en de complexiteit ervan is bepalend hoe uitgebreid we stilstaan bij het startpunt.

Fase 2 uitvoering

Jouw Finance Talentt professional start met het gericht uitwerken van de doelstellingen. Hij/zij fungeert als business partner en is klankbord voor jou en werkt nauw samen stakeholders binnen de organisatie.

Fase 3 evaluatie

Periodiek wordt de voortgang van doelstellingen geëvalueerd om de planning te blijven monitoren. Indien nodig herzien we samen de doelstellingen en passen de aanpak hierop aan.

Kunnen we iets voor jou betekenen?

Bespreek jouw vraagstuk met Finance Talentt. Je kunt ons benaderen via het contactformulier of via onderstaande gegevens:

Jos Jong EMFC RC