Investeerders

Finance Talentt biedt financiële oplossingen om rendementen en doelstellingen van investeerders te bewaken. Het aantrekken van de juiste financiële expertise en ervaring uit de branche is hiervoor het startpunt en essentieel. Ons hoogwaardige financiële netwerk bestaat uit de beste professionals uit het vakgebied met een sterk trackrecord binnen PE/VC. Met de juiste betrokkenheid en flexibiliteit weten onze professionals invulling te geven aan jouw specifieke vraagstukken voor het maximale resultaat.

Wanneer kan Finance Talentt iets bijdragen aan jouw organisatie?

Investeerders die op zoek zijn naar specifieke financiële kennis en ervaring. Overname begeleiding, risicobeheersing en/of strategische ambitie kunnen hier bijvoorbeeld aan ten grondslag liggen.

Overname begeleiding

 • De complexiteit van het concern neemt toe en de vraag naar uitgebreidere financiële stuurinformatie 
 • Nieuwe activiteiten moeten in de huidige financiële rapportagestructuur worden geïntegreerd 
 • De huidige financiële rapportages zijn niet altijd tijdig, volledig en betrouwbaar om de juiste beslissingen te kunnen maken
 • Synergiën komen onvoldoende tot uiting na een overname door gebrek aan ownership  

Beheersen van risico's

 • Er is behoefte aan beter inzicht in de de prestatie en de liquiditeitspositie van de organisatie
 • Het effect van veranderingen in de markt kunnen pas laat financieel worden door vertaald door de huidige rapportage structuur
 • Er is behoefte om investeringsbeslissingen beter te onderbouwen met business cases en de realisatie ervan te meten
 • De bewustwording en maatregelen van reële bedrijfsrisico’s met grote impact kan worden verbeterd

Strategische groei

 • Er is vraag naar  een extern financieel vertrouwenspersoon die onafhankelijk afwijkingen signaleert van strategische doelstellingen
 • De wens bestaat om sterk financieel leiderschap toe te voegen aan de organisatie om de voorwaarden van groei te organiseren
 • Wanneer het finance team teveel verzand in financiële details i.p.v. dat het strategisch een bijdrage kan leveren
 • De financieel strategische grip op business activiteiten kan beter. Wat leveren onderdelen werkelijk op en wat kosten ze? 

De Finance Talentt aanpak

Elke opdrachtgever heeft specifieke vraagstukken en aandachtsgebieden. Aan de hand hiervan bespreekt Finance Talentt samen met de opdrachtgever welke type oplossing hierop het beste aansluit.

Maatwerk selectie

Factoren zoals de organisatie, samenstelling van management, type branche en de vraagstukken hebben invloed op het profiel van de professional. Finance Talentt garandeert de best passende match voor jouw organisatie met de juiste kennis en ervaring. Heb je een goede klik met de betreffende persoon? Dan pas starten we fase 1.

Fase 1 startpunt

Om zo effectief en zo resultaatgericht mogelijk te werken, vangen we onze samenwerking aan met een uitwerking van het startpunt. We spreken af wat de doelstellingen zijn en hoe we er komen. Daarbij brengen we mogelijke oplossingen in kaart en bepalen we samen prioriteiten. Met het startpunt willen we zo doelgericht mogelijk werken. De grootte van de opdracht en de complexiteit ervan is bepalend hoe uitgebreid we stilstaan bij het startpunt.

Fase 2 uitvoering

Jouw Finance Talentt professional start met het gericht uitwerken van de doelstellingen. Hij/zij fungeert als business partner en is klankbord voor jou en werkt nauw samen stakeholders binnen de organisatie.

Fase 3 evaluatie

Periodiek wordt de voortgang van doelstellingen geëvalueerd om de planning te blijven monitoren. Indien nodig herzien we samen de doelstellingen en passen de aanpak hierop aan.

Bespreek jouw vraagstuk met Finance Talentt. Je kunt ons benaderen via het contactformulier of via onderstaande gegevens:

Kunnen we iets voor jou betekenen?

Jos Jong EMFC RC
Geoptimaliseerd door Optimole