Privacy statement

1. Inleiding

Finance Talentt waardeert en respecteert de privacy van onze klanten, kandidaten en zakelijke partners en streeft ernaar de privacy en de vertrouwelijkheid te beschermen van persoonsgegevens die Finance Talentt verwerkt in verband met de diensten die wij aan onze opdrachtgevers en kandidaten leveren. Finance Talentt zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving verwerken.

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht/functie. Zonder uw gegevens kunnen wij deze dienstverlening niet uitvoeren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken in onze bedrijfsvoering (als een verwerkingsverantwoordelijke). Wij verzamelen, gebruiken, delen en verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden die verder in deze privacyverklaring worden genoemd of die wettelijk zijn toegestaan.

Finance Talentt heeft een functionaris voor gegevensbescherming benoemd.

Naam: Jos Jong

Email: jos.jong@financetalentt.nl

Aarzel niet om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Finance Talentt.

2. Rechten

Voordat we ingaan op de gegevensverwerking, willen we u wijzen op de volgende rechten:

 • Recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien.
 • Recht op correctie. U heeft het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht op overdraagbaarheid. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

3. Inschrijving

Voor de inschrijving bij Finance Talentt hebben we een aantal gegevens nodig om de aanmelding te kunnen beoordelen en contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor zowel vaste functies als interim opdrachten verwerkt.

 • Uw contactgegevens en CV: inclusief uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, opleidingen, werkervaring, e-mailadres, telefoongegevens, nationaliteit, cv en mogelijke andere door u aangereikte gegevens (zoals bijvoorbeeld wanneer u zelf en foto toevoegt aan uw cv). Onder omstandigheden vragen wij u ook salarisgegevens te verstrekken.
 • Mogelijk interessante vacatures: vacatures waarop u heeft gereageerd of waar wij u voor in overweging hebben genomen en al dan niet voor hebben benaderd.
 • Gespreksnotities en correspondentie: persoonlijke verslagen over contactmomenten (via telefoon of face to face interviews) en email correspondentie met u.

 

Finance Talentt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Een aantal keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van financiële professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook interim vacatures bij u onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving is er mogelijkheid om af te melden.

4. Sollicitatie

Voor de (interim) sollicitaties bij Finance Talentt hebben we een aantal gegevens nodig om de aanmelding te kunnen beoordelen en contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor interim opdrachten en vaste functies verwerkt.

 • Uw contactgegevens en CV: inclusief uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, opleidingen, werkervaring, e-mailadres, telefoongegevens, nationaliteit, cv en mogelijke andere door u aangereikte gegevens (zoals bijvoorbeeld wanneer u zelf en foto toevoegt aan uw cv). Onder omstandigheden vragen wij u ook salarisgegevens te verstrekken.
 • Mogelijk interessante vacatures: vacatures waarop u heeft gereageerd of waar wij u voor in overweging hebben genomen en al dan niet voor hebben benaderd.
 • Gespreksnotities en correspondentie: persoonlijke verslagen over contactmomenten (via telefoon of face to face interviews) en email correspondentie met u.

 

Finance Talentt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Een aantal keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van financiële professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook interim vacatures bij u onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving is er mogelijkheid om af te melden.

5. Plaatsing

Als we u gaan voorstellen bij een potentiële opdrachtgever delen wij uw naam, woonplaats, cv en motivatie. We stellen u niet voor zonder dat we u hiervan op de hoogte brengen. Als u bij uw sollicitatie meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Voor interim opdrachten houden wij een actueel dossier bij, onder andere omdat de Belastingdienst dit vraagt. Naast de gegevens die wij al verwerkt hebben bij de sollicitatie/inschrijving kunnen de volgende (persoons)gegevens en/of documenten worden verwerkt, afhankelijk van het screeningsbeleid van de cliënt en de daaruit volgende samenstelling van de screening:

 • Recent uittreksel KvK
 • BTW nummer
 • Verklaring Omtrent het Gedrag
 • Kopie diploma hoogst genoten opleiding,
 • indien van toepassing een bewijs van inschrijving in beroeps-/vakregister(s) en eventueel andere voor de opdracht relevante diploma’s en certificaten.

 

Als u via ons geplaatst bent voor interim opdrachten dan moeten wij van de Belastingdienst u gegevens 7 jaar bewaren. Deze 7 jaar gaat in op de datum dat de opdracht is afgerond en zijn in principe alleen voor ons eigen dossier.

Een aantal keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van financiële professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook interim vacatures bij u onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving is er mogelijkheid om af te melden.

6. Opdrachtgevers

Om contact op te kunnen nemen met de contactperso(o)n(en) bij een opdrachtgever en voor de digitale ondertekening van contractstukken verwerken wij de volgende gegevens:

 • Naam
 • Organisatie
 • Adresgegevens bedrijf
 • Contactgegevens bedrijf
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie
 • Foto (facultatief)

 

Deze gegevens gebruiken we alleen zelf en worden dan niet met derden gedeeld.

Een aantal keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van financiële professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook interim vacatures bij u onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving is er mogelijkheid om af te melden.

7. Leadership Tracking

Voor de Leadership Tracking bij Finance Talentt hebben we een aantal gegevens nodig om de aanmelding te kunnen beoordelen en contact te kunnen opnemen. Deze gegevens worden voor zowel vaste functies als interim opdrachten verwerkt.

 • Uw contactgegevens en CV: inclusief uw naam, adres, geslacht, geboortedatum, opleidingen, werkervaring, e-mailadres, telefoongegevens, nationaliteit, cv en mogelijke andere door u aangereikte gegevens (zoals bijvoorbeeld wanneer u zelf en foto toevoegt aan uw cv). Onder omstandigheden vragen wij u ook salarisgegevens te verstrekken.
 • Ontwikkelplan: plan waarin u schrijft wat u wilt bereiken en hoe u dat gaat doen.
 • Gespreksnotities en correspondentie: persoonlijke verslagen over contactmomenten (via telefoon of face to face interviews) en email correspondentie met u.

 

Finance Talentt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als u bij Leadership Tracking meer gegevens verstrekt dan waar wij om vragen, worden deze ook zorgvuldig opgeslagen. Wij gaan er dan vanuit dat u deze gegevens vrijwillig met ons deelt en er geen bezwaar tegen hebt dat wij dit verwerken.

Een aantal keren per jaar brengen wij een nieuwsbrief uit voor ons bestand van financiële professionals en opdrachtgevers. Onderaan elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om uit te schrijven. Uiteraard brengen wij ook interim vacatures bij u onder de aandacht, ook voor deze berichtgeving is er mogelijkheid om af te melden.

8. Tot slot

Met alle partijen die in opdracht van ons gegevens verwerken, hebben wij een verwerkersovereenkomst afgesloten. Dat wil zeggen dat wij duidelijke afspraken hebben gemaakt over welke gegevens zij op welke manier voor ons verwerken en hoe dit beveiligd wordt.

Finance Talentt heeft het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. We adviseren daarom om deze verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.

Finance Talentt April 2022

Geoptimaliseerd door Optimole